прекрасная страна и люди

Latest

Май 2013 г.

Свечеряване [Ком.:0]7 мая 2013 г. 21:02
Свечеряване [Ком.:0]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 0

Родопска пролет [Ком.:6]7 мая 2013 г. 20:29
Родопска пролет [Ком.:6]

Rating: 42; Votes: 11; Comments: 6

… [Ком.:7]7 мая 2013 г. 20:29
… [Ком.:7]

Rating: 42; Votes: 11; Comments: 7

no title [Ком.:2]4 мая 2013 г. 18:04
no title [Ком.:2]

Rating: 12; Votes: 3; Comments: 2

no title [Ком.:4]1 мая 2013 г. 17:04
no title [Ком.:4]

Rating: 20; Votes: 5; Comments: 4

. [Ком.:4]7 мая 2013 г. 19:18
. [Ком.:4]

Rating: 16; Votes: 4; Comments: 4

Целувката на залеза [Ком.:43]7 апреля 2013 г. 18:04
Целувката на залеза [Ком.:43]

Rating: 146; Votes: 38; Comments: 43

на нивата [Ком.:7]7 мая 2013 г. 18:53
на нивата [Ком.:7]

Rating: 54; Votes: 14; Comments: 7

no title [Ком.:16]7 мая 2013 г. 18:47
no title [Ком.:16]

Rating: 85; Votes: 22; Comments: 16

no title [Ком.:6]26 апреля 2013 г. 12:23
no title [Ком.:6]

Rating: 34; Votes: 9; Comments: 6

no title [Ком.:17]7 мая 2013 г. 10:55
no title [Ком.:17]

Rating: 81; Votes: 21; Comments: 17

сън сънувам… [Ком.:12]7 мая 2013 г. 16:20
сън сънувам… [Ком.:12]

Rating: 89; Votes: 23; Comments: 12

no title [Ком.:1]6 мая 2013 г. 15:13
no title [Ком.:1]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 1

no title [Ком.:14]7 мая 2013 г. 13:03
no title [Ком.:14]

Rating: 118; Votes: 31; Comments: 14

Цветовете на дъгата [Ком.:0]6 мая 2013 г. 23:26
Цветовете на дъгата [Ком.:0]

Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

Град Трявна през зимата [Ком.:0]1 апреля 2013 г. 18:31
Град Трявна през зимата [Ком.:0]

Rating: 9; Votes: 3; Comments: 0

Ябланишка река [Ком.:5]7 мая 2013 г. 11:15
Ябланишка река [Ком.:5]

Rating: 38; Votes: 10; Comments: 5

. [Ком.:3]7 мая 2013 г. 1:01
. [Ком.:3]

Rating: 53; Votes: 15; Comments: 3

Kotor [Ком.:4]7 мая 2013 г. 10:47
Kotor [Ком.:4]

Rating: 36; Votes: 10; Comments: 4

Егейски пейзаж [Ком.:5]7 мая 2013 г. 10:36
Егейски пейзаж [Ком.:5]

Rating: 56; Votes: 15; Comments: 5

Родопско утро [Ком.:18]7 мая 2013 г. 10:18
Родопско утро [Ком.:18]

Rating: 154; Votes: 39; Comments: 18

из Каньонът на водопадите… [Ком.:2]7 мая 2013 г. 10:12
из Каньонът на водопадите… [Ком.:2]

Rating: 34; Votes: 9; Comments: 2

… [Ком.:21]7 мая 2013 г. 9:17
… [Ком.:21]

Rating: 108; Votes: 27; Comments: 21

no title [Ком.:9]3 мая 2013 г. 12:21
no title [Ком.:9]

Rating: 66; Votes: 17; Comments: 9

Май 2012 г.

из Керкини … [Ком.:2]21 мая 2012 г. 21:19


из Керкини … [Ком.:2]

Rating: 21; Votes: 6; Comments: 2

no title [Ком.:2]20 мая 2012 г. 20:23


no title [Ком.:2]

Rating: 13; Votes: 4; Comments: 2

no title [Ком.:2]20 мая 2012 г. 20:23


no title [Ком.:2]

Rating: 20; Votes: 5; Comments: 2

яз. Жребчево [Ком.:14]15 мая 2012 г. 15:48


яз. Жребчево [Ком.:14]

Rating: 114; Votes: 29; Comments: 14

Планинско [Ком.:5]21 мая 2012 г. 18:07


Планинско [Ком.:5]

Rating: 32; Votes: 8; Comments: 5

Потънала в зеленина [Ком.:3]4 мая 2012 г. 18:39


Потънала в зеленина [Ком.:3]

Rating: 26; Votes: 7; Comments: 3

Дунава [Ком.:5]21 мая 2012 г. 13:07


Дунава [Ком.:5]

Rating: 69; Votes: 19; Comments: 5

*** [Ком.:23]21 мая 2012 г. 12:58


*** [Ком.:23]

Rating: 155; Votes: 40; Comments: 23

no title [Ком.:2]19 мая 2012 г. 19:33


no title [Ком.:2]

Rating: 22; Votes: 6; Comments: 2

Елба [Ком.:5]21 мая 2012 г. 12:08


Елба [Ком.:5]

Rating: 31; Votes: 9; Comments: 5

****** [Ком.:32]21 мая 2012 г. 11:24


****** [Ком.:32]

Rating: 186; Votes: 48; Comments: 32

no title [Ком.:8]21 мая 2012 г. 10:42


no title [Ком.:8]

Rating: 76; Votes: 19; Comments: 8

Видима [Ком.:6]20 мая 2012 г. 0:56


Видима [Ком.:6]

Rating: 60; Votes: 15; Comments: 6

no title [Ком.:8]21 мая 2012 г. 10:04


no title [Ком.:8]

Rating: 68; Votes: 17; Comments: 8

Опит за пейзаж със слънчево затъмнение [Ком.:2]21 мая 2012 г. 7:19


Опит за пейзаж със слънчево затъмнение [Ком.:2]

Rating: 16; Votes: 4; Comments: 2

Солта [Ком.:7]21 мая 2012 г. 1:59


Солта [Ком.:7]

Rating: 46; Votes: 12; Comments: 7

Гледката през прозореца ми [Ком.:5]20 мая 2012 г. 14:32


Гледката през прозореца ми [Ком.:5]

Rating: 78; Votes: 21; Comments: 5

no title [Ком.:21]11 мая 2012 г. 0:39


no title [Ком.:21]

Rating: 178; Votes: 46; Comments: 21

сенчесто местенце за почивка на тракториста [Ком.:23]20 мая 2012 г. 22:46


сенчесто местенце за почивка на тракториста [Ком.:23]

Rating: 184; Votes: 47; Comments: 23

no title [Ком.:3]20 мая 2012 г. 21:51


no title [Ком.:3]

Rating: 0; Votes: 0; Comments: 3

Утринна магия [Ком.:38]20 мая 2012 г. 21:01


Утринна магия [Ком.:38]

Rating: 244; Votes: 62; Comments: 38

арката [Ком.:10]19 мая 2012 г. 23:55


арката [Ком.:10]

Rating: 97; Votes: 25; Comments: 10

време за макове [Ком.:29]20 мая 2012 г. 19:52


време за макове [Ком.:29]

Rating: 231; Votes: 60; Comments: 29

Софийско поле [Ком.:0]20 мая 2012 г. 19:52


Софийско поле [Ком.:0]

Rating: 11; Votes: 4; Comments: 0

Апрель 2012

Учхисар; Кападокия [Comm.:0]9 мая 2012 г. 0:37


Учхисар; Кападокия [Comm.:0]

Rating: 4; Votes: 2; Comments: 0

. [Comm.:0]9 мая 2012 г. 0:05


. [Comm.:0]

Rating: 20; Votes: 5; Comments: 0

no title [Comm.:0]8 мая 2012 г. 23:23


no title [Comm.:0]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 0

*** [Comm.:7]8 мая 2012 г. 23:13


*** [Comm.:7]

Rating: 0; Votes: 0; Comments: 7

no title [Comm.:9]8 мая 2012 г. 23:02


no title [Comm.:9]

Rating: 65; Votes: 17; Comments: 9

no title [Comm.:7]8 мая 2012 г. 22:49


no title [Comm.:7]

Rating: 48; Votes: 12; Comments: 7

no title [Comm.:14]8 мая 2012 г. 22:45


no title [Comm.:14]

Rating: 93; Votes: 24; Comments: 14

Дъб в рапицата [Comm.:17]2 мая 2012 г. 0:40


Дъб в рапицата [Comm.:17]

Rating: 122; Votes: 31; Comments: 17

На залез [Comm.:19]3 мая 2012 г. 22:38


На залез [Comm.:19]

Rating: 128; Votes: 32; Comments: 19

* [Comm.:7]8 мая 2012 г. 21:27


* [Comm.:7]

Rating: 61; Votes: 16; Comments: 7

no title [Comm.:4]10 апреля 2012 г. 20:33


no title [Comm.:4]

Rating: 36; Votes: 9; Comments: 4

Те го и наше село! [Comm.:8]8 мая 2012 г. 18:36


Те го и наше село! [Comm.:8]

Rating: 64; Votes: 16; Comments: 8

Утро в Родопите [Comm.:41]8 мая 2012 г. 17:33


Утро в Родопите [Comm.:41]

Rating: 288; Votes: 72; Comments: 41

Лещен. [Comm.:6]8 мая 2012 г. 16:57


Лещен. [Comm.:6]

Rating: 54; Votes: 14; Comments: 6

*** [Comm.:3]8 мая 2012 г. 12:16


*** [Comm.:3]

Rating: 50; Votes: 13; Comments: 3

Evening Land II [Comm.:7]8 мая 2012 г. 11:26


Evening Land II [Comm.:7]

Rating: 46; Votes: 12; Comments: 7

Evening Land I [Comm.:6]8 мая 2012 г. 11:26


Evening Land I [Comm.:6]

Rating: 50; Votes: 13; Comments: 6

/|\\\\ [Comm.:9]8 мая 2012 г. 10:25


/|\\\\ [Comm.:9]

Rating: 37; Votes: 11; Comments: 1

Източни Родопи [Comm.:2]8 мая 2012 г. 1:32


Източни Родопи [Comm.:2]

Rating: 25; Votes: 7; Comments: 2

яз.Кърджали [Comm.:3]8 мая 2012 г. 0:56


яз.Кърджали [Comm.:3]

Rating: 31; Votes: 9; Comments: 3

no title [Comm.:7]7 мая 2012 г. 23:21


no title [Comm.:7]

Rating: 78; Votes: 20; Comments: 7

Бяла река [Comm.:20]7 мая 2012 г. 20:50


Бяла река [Comm.:20]

Rating: 179; Votes: 46; Comments: 20

В Родопите [Comm.:0]7 мая 2012 г. 20:44


В Родопите [Comm.:0]

Rating: 16; Votes: 4; Comments: 0

Март 2012

Балдуиновата кула [Ком.:1]2 марта 2012 г. 22:25


Балдуиновата кула [Ком.:1]

Rating: 4; Votes: 1; Comments: 1

Градски легенди [Ком.:1]5 февраля 2012 г. 10:51


Градски легенди [Ком.:1]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 1

Рила – Лентов архив [Ком.:3]13 марта 2012 г. 15:48


Рила – Лентов архив [Ком.:3]

Rating: 24; Votes: 6; Comments: 3

софийското равно поле [Ком.:3]16 марта 2012 г. 23:23


софийското равно поле [Ком.:3]

Rating: 16; Votes: 4; Comments: 3

no title [Ком.:7]16 марта 2012 г. 22:33


no title [Ком.:7]

Rating: 94; Votes: 24; Comments: 7

Силата на вярата [Ком.:3]13 февраля 2012 г. 23:53


Силата на вярата [Ком.:3]

Rating: 20; Votes: 5; Comments: 3

Мелницата [Ком.:5]16 февраля 2012 г. 14:43


Мелницата [Ком.:5]

Rating: 34; Votes: 9; Comments: 5

Погалени от вятъра… [Ком.:5]25 января 2012 г. 2:46


Погалени от вятъра… [Ком.:5]

Rating: 32; Votes: 8; Comments: 5

no title [Ком.:1]22 февраля 2012 г. 20:06


no title [Ком.:1]

Rating: 12; Votes: 3; Comments: 1

Oahu [Ком.:4]16 марта 2012 г. 6:34


Oahu [Ком.:4]

Rating: 25; Votes: 7; Comments: 4

Дъга [Ком.:3]16 марта 2012 г. 19:04


Дъга [Ком.:3]

Rating: 42; Votes: 11; Comments: 3

Малко преди бурята [Ком.:2]16 марта 2012 г. 18:57


Малко преди бурята [Ком.:2]

Rating: 40; Votes: 11; Comments: 2

Къщата [Ком.:1]15 марта 2012 г. 0:12


Къщата [Ком.:1]

Rating: 23; Votes: 7; Comments: 1

. [Ком.:5]12 января 2012 г. 0:29


. [Ком.:5]

Rating: 36; Votes: 9; Comments: 5

no title [Ком.:10]16 марта 2012 г. 16:46


no title [Ком.:10]

Rating: 84; Votes: 22; Comments: 10

З [Ком.:1]16 марта 2012 г. 15:15


З [Ком.:1]

Rating: 0; Votes: 0; Comments: 1

no title [Ком.:4]16 марта 2012 г. 14:27


no title [Ком.:4]

Rating: 72; Votes: 19; Comments: 4

Пейзаж с … тъжен емотикон [Ком.:15]15 марта 2012 г. 14:54


Пейзаж с … тъжен емотикон [Ком.:15]

Rating: 101; Votes: 27; Comments: 15

no title [Ком.:6]29 февраля 2012 г. 12:12


no title [Ком.:6]

Rating: 96; Votes: 25; Comments: 6

*** [Ком.:23]16 марта 2012 г. 0:38


*** [Ком.:23]

Rating: 172; Votes: 45; Comments: 23

Малко топлина… [Ком.:9]11 марта 2012 г. 0:06


Малко топлина… [Ком.:9]

Rating: 112; Votes: 31; Comments: 9

— [Ком.:11]15 марта 2012 г. 23:16


— [Ком.:11]

Rating: 79; Votes: 22; Comments: 11

. [Ком.:9]12 января 2012 г. 0:37


. [Ком.:9]

Rating: 60; Votes: 15; Comments: 9

Диря от спомени [Ком.:10]22 февраля 2012 г. 4:11


Диря от спомени [Ком.:10]

Rating: 0; Votes: 0; Comments: 10

Февраль 2012

Изоставено море [Ком.:5]
9 февраля 2012 г. 13:35
Изоставено море [Ком.:5]

Rating: 86; Votes: 22; Comments: 5

The Rocky Desert [Ком.:2]
27 января 2012 г. 13:43
The Rocky Desert [Ком.:2]

Rating: 12; Votes: 3; Comments: 2

Ramberg, Germany [Ком.:5]
4 февраля 2012 г. 22:06
Ramberg, Germany [Ком.:5]

Rating: 49; Votes: 13; Comments: 5

*** [Ком.:3]
9 февраля 2012 г. 11:34
*** [Ком.:3]

Rating: 37; Votes: 10; Comments: 3

Параклисът [Ком.:10]
9 февраля 2012 г. 10:26
Параклисът [Ком.:10]

Rating: 88; Votes: 22; Comments: 10

^ [Ком.:4]
3 февраля 2012 г. 17:21
^ [Ком.:4]

Rating: 32; Votes: 8; Comments: 4

Тетевенски Балкан с вр.Петрахиля и Трескавец [Ком.:2]
9 февраля 2012 г. 9:09
Тетевенски Балкан с вр.Петрахиля и Трескавец [Ком.:2]

Rating: 28; Votes: 7; Comments: 2

Бърза Река [Ком.:2]
9 февраля 2012 г. 7:39
Бърза Река [Ком.:2]

Rating: 44; Votes: 12; Comments: 2

*** [Ком.:9]
9 февраля 2012 г. 1:12
*** [Ком.:9]

Rating: 76; Votes: 20; Comments: 9

есен….. [Ком.:2]
7 февраля 2012 г. 22:14
есен….. [Ком.:2]

Rating: 24; Votes: 7; Comments: 2

Резово [Ком.:11]
8 февраля 2012 г. 23:38
Резово [Ком.:11]

Rating: 150; Votes: 38; Comments: 11

-|- [Ком.:1]
8 февраля 2012 г. 23:32
-|- [Ком.:1]

Rating: 24; Votes: 6; Comments: 1

no title [Ком.:4]
23 января 2012 г. 18:25
no title [Ком.:4]

Rating: 40; Votes: 10; Comments: 4

Остров Централен Балкан [Ком.:12]
8 февраля 2012 г. 22:41
Остров Централен Балкан [Ком.:12]

Rating: 110; Votes: 28; Comments: 12

+ [Ком.:0]
8 февраля 2012 г. 22:13
+ [Ком.:0]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 0

no title [Ком.:5]
8 февраля 2012 г. 21:20
no title [Ком.:5]

Rating: 44; Votes: 11; Comments: 5

небо и земля [Ком.:8]
8 февраля 2012 г. 0:43
небо и земля [Ком.:8]

Rating: 32; Votes: 8; Comments: 8

От Ушите по залез [Ком.:19]
8 февраля 2012 г. 19:56
От Ушите по залез [Ком.:19]

Rating: 154; Votes: 39; Comments: 19

Залез над Черни връх [Ком.:18]
8 февраля 2012 г. 19:57
Залез над Черни връх [Ком.:18]

Rating: 151; Votes: 40; Comments: 18

no title [Ком.:15]
8 февраля 2012 г. 19:23
no title [Ком.:15]

Rating: 100; Votes: 26; Comments: 15

Тъжни зимни простори [Ком.:6]
8 февраля 2012 г. 18:45
Тъжни зимни простори [Ком.:6]

Rating: 68; Votes: 17; Comments: 6

Destin/FL [Ком.:2]
8 февраля 2012 г. 17:42
Destin/FL [Ком.:2]

Rating: 9; Votes: 3; Comments: 2

no title [Ком.:14]
8 февраля 2012 г. 17:36
no title [Ком.:14]

Rating: 124; Votes: 32; Comments: 14

no title [Ком.:1]
8 февраля 2012 г. 17:32
no title [Ком.:1]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 1

Фото январь – февраль 2012 (2)

no title [Ком.:0]
3 декабря 2011 г. 1:09
no title [Ком.:0]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 0

Родопско [Ком.:6]
1 февраля 2012 г. 22:43
Родопско [Ком.:6]

Rating: 57; Votes: 15; Comments: 6

Родопско 1 [Ком.:3]
26 января 2012 г. 21:43
Родопско 1 [Ком.:3]

Rating: 17; Votes: 5; Comments: 3

Заледено край морския бряг … [Ком.:2]
1 февраля 2012 г. 22:02
Заледено край морския бряг … [Ком.:2]

Rating: 24; Votes: 6; Comments: 2

Knik Arm, Alaska [Ком.:7]
1 февраля 2012 г. 21:52
Knik Arm, Alaska [Ком.:7]

Rating: 74; Votes: 19; Comments: 7

no title [Ком.:3]
9 января 2012 г. 20:37
no title [Ком.:3]

Rating: 32; Votes: 8; Comments: 3

* [Ком.:4]
1 февраля 2012 г. 20:49
* [Ком.:4]

Rating: 26; Votes: 7; Comments: 4

Мелник… със сняг [Ком.:2]
27 января 2012 г. 5:44
Мелник… със сняг [Ком.:2]

Rating: 8; Votes: 2; Comments: 2

* * * [Ком.:2]
27 января 2012 г. 5:43
* * * [Ком.:2]

Rating: 12; Votes: 3; Comments: 2

Вледеняващо утро [Ком.:17]
1 февраля 2012 г. 20:34
Вледеняващо утро [Ком.:17]

Rating: 116; Votes: 29; Comments: 17

Мъгла изяжда Врачански балкан [Ком.:8]
24 ноября 2011 г. 14:25
Мъгла изяжда Врачански балкан [Ком.:8]

Rating: 52; Votes: 13; Comments: 8

В ледена самота [Ком.:6]
1 февраля 2012 г. 18:33
В ледена самота [Ком.:6]

Rating: 40; Votes: 10; Comments: 6

*** [Ком.:6]
1 февраля 2012 г. 18:02
*** [Ком.:6]

Rating: 56; Votes: 14; Comments: 6

Велико Търново [Ком.:3]
1 февраля 2012 г. 17:32
Велико Търново [Ком.:3]

Rating: 36; Votes: 10; Comments: 3

through the window B&W [Ком.:1]
1 февраля 2012 г. 13:10
through the window B&W [Ком.:1]

Rating: 14; Votes: 4; Comments: 1

no title [Ком.:24]
1 февраля 2012 г. 12:53
no title [Ком.:24]

Rating: 218; Votes: 55; Comments: 24

no title [Ком.:26]
1 февраля 2012 г. 12:15
no title [Ком.:26]

Rating: 258; Votes: 66; Comments: 26

стъпчици … [Ком.:9]
31 января 2012 г. 21:59
стъпчици … [Ком.:9]

Rating: 81; Votes: 22; Comments: 9

.. [Ком.:7]
1 февраля 2012 г. 4:37
.. [Ком.:7]

Rating: 79; Votes: 25; Comments: 7

. [Ком.:11]
1 февраля 2012 г. 1:25
. [Ком.:11]

Rating: 157; Votes: 41; Comments: 11

2/2 [Ком.:22]
31 января 2012 г. 21:55
2/2 [Ком.:22]

Rating: 187; Votes: 50; Comments: 22

1/2 [Ком.:13]
31 января 2012 г. 21:55
1/2 [Ком.:13]

Rating: 100; Votes: 26; Comments: 13

* [Ком.:7]
31 января 2012 г. 21:43
* [Ком.:7]

Rating: 56; Votes: 15; Comments: 7

Январь-Февраль 2012

ЦГЧ [Ком.:2]
1 февраля 2012 г. 22:10
ЦГЧ [Ком.:2]

Rating: 28; Votes: 7; Comments: 2

no title [Ком.:6]
1 февраля 2012 г. 22:10
no title [Ком.:6]

Rating: 43; Votes: 12; Comments: 6

Цепим мрака!:-)))))) [Ком.:34]
1 февраля 2012 г. 20:34
Цепим мрака!:-)))))) [Ком.:34]

Rating: 274; Votes: 69; Comments: 34

От водопада вода пада и на вада не става :) [Ком.:3]
1 февраля 2012 г. 20:11
От водопада вода пада и на вада не става :) [Ком.:3]

Rating: 16; Votes: 4; Comments: 3

<3 [Ком.:10]
1 февраля 2012 г. 17:29
<3 [Ком.:10]

Rating: 64; Votes: 16; Comments: 10

01.02.2012 [Ком.:3]
1 февраля 2012 г. 17:07
01.02.2012 [Ком.:3]

Rating: 44; Votes: 12; Comments: 3

Някъде над Алпите [Ком.:2]
1 февраля 2012 г. 15:10
Някъде над Алпите [Ком.:2]

Rating: 39; Votes: 11; Comments: 2

*** [Ком.:12]
1 февраля 2012 г. 14:16
*** [Ком.:12]

Rating: 105; Votes: 28; Comments: 12

зима [Ком.:2]
26 января 2012 г. 16:02
зима [Ком.:2]

Rating: 50; Votes: 13; Comments: 2

no title [Ком.:11]
1 февраля 2012 г. 11:32
no title [Ком.:11]

Rating: 92; Votes: 26; Comments: 11

Измръзнах [Ком.:15]
1 февраля 2012 г. 11:48
Измръзнах [Ком.:15]

Rating: 107; Votes: 29; Comments: 15

no title [Ком.:1]
15 августа 2011 г. 4:12
no title [Ком.:1]

Rating: 24; Votes: 6; Comments: 1

no title [Ком.:10]
26 декабря 2011 г. 21:36
no title [Ком.:10]

Rating: 114; Votes: 29; Comments: 10

Люлин [Ком.:3]
12 декабря 2011 г. 9:54
Люлин [Ком.:3]

Rating: 50; Votes: 14; Comments: 3

no title [Ком.:5]
31 января 2012 г. 22:02
no title [Ком.:5]

Rating: 64; Votes: 16; Comments: 5

Зима край морето [Ком.:5]
31 января 2012 г. 21:45
Зима край морето [Ком.:5]

Rating: 72; Votes: 19; Comments: 5

Спомени от лятото 21 [Ком.:7]
16 января 2012 г. 20:22
Спомени от лятото 21 [Ком.:7]

Rating: 62; Votes: 16; Comments: 7

Студено [Ком.:16]
31 января 2012 г. 18:26
Студено [Ком.:16]

Rating: 141; Votes: 37; Comments: 16

****** [Ком.:7]
31 января 2012 г. 15:21
****** [Ком.:7]

Rating: 45; Votes: 13; Comments: 7

A Sparrow’s Haiku [Ком.:32]
31 января 2012 г. 17:53
A Sparrow’s Haiku [Ком.:32]

Rating: 265; Votes: 68; Comments: 32

no title [Ком.:6]
9 ноября 2011 г. 17:09
no title [Ком.:6]

Rating: 33; Votes: 9; Comments: 6

!!! [Ком.:16]
31 января 2012 г. 13:55
!!! [Ком.:16]

Rating: 114; Votes: 30; Comments: 16

no title [Ком.:4]
4 июня 2010 г. 10:59
no title [Ком.:4]

Rating: 24; Votes: 6; Comments: 4

Водохврък… [Ком.:0]
31 января 2012 г. 11:16
Водохврък… [Ком.:0]

Rating: 6; Votes: 2; Comments: 0

Санторини. [Comm.:0]


Санторини. [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

Спасител. [Comm.:6]


Спасител. [Comm.:6]
Rating: 33; Votes: 9; Comments: 6

Мистично! [Comm.:5]


Мистично! [Comm.:5]
Rating: 40; Votes: 11; Comments: 5

We are all just passing through [Comm.:18]


We are all just passing through [Comm.:18]
Rating: 102; Votes: 26; Comments: 18

Acrossing English Chanel. [Comm.:5]


Acrossing English Chanel. [Comm.:5]
Rating: 30; Votes: 8; Comments: 5

Sunset in Mexico Gulf [Comm.:6]


Sunset in Mexico Gulf [Comm.:6]
Rating: 39; Votes: 11; Comments: 6

no title [Comm.:4]


no title [Comm.:4]
Rating: 58; Votes: 16; Comments: 4

no title [Comm.:3]


no title [Comm.:3]
Rating: 30; Votes: 10; Comments: 3

no title [Comm.:0]


no title [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

Abandoned [Comm.:1]


Abandoned [Comm.:1]
Rating: 17; Votes: 5; Comments: 1

k [Comm.:15]


k [Comm.:15]
Rating: 327; Votes: 91; Comments: 15

k [Comm.:0]


k [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

РљСЂРёР·Р° [Comm.:15]


РљСЂРёР·Р° [Comm.:15]
Rating: 177; Votes: 45; Comments: 15

Inside The Sofia Court House [Comm.:1]


Inside The Sofia Court House [Comm.:1]
Rating: 8; Votes: 2; Comments: 1

Вечерно импресия. [Comm.:0]


Вечерно импресия. [Comm.:0]
Rating: 3; Votes: 2; Comments: 0

Immersed in the past [Comm.:0]


Immersed in the past [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

` [Comm.:0]


` [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

Опасно красива! [Comm.:0]


Опасно красива! [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

O in square [Comm.:2]


O in square [Comm.:2]
Rating: 21; Votes: 6; Comments: 2

k [Comm.:0]


k [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

…. [Comm.:13]


.... [Comm.:13]
Rating: 88; Votes: 25; Comments: 13

…само младото снимат! [Comm.:4]


...само младото снимат! [Comm.:4]
Rating: 34; Votes: 9; Comments: 4

Winter White [Comm.:1]


Winter White [Comm.:1]
Rating: 8; Votes: 2; Comments: 1

kr [Comm.:8]


kr [Comm.:8]
Rating: 105; Votes: 31; Comments: 8

kr [Comm.:8]


kr [Comm.:8]
Rating: 105; Votes: 31; Comments: 8

KKK [Comm.:21]


KKK [Comm.:21]
Rating: 322; Votes: 86; Comments: 21

KK [Comm.:16]


KK [Comm.:16]
Rating: 157; Votes: 43; Comments: 16

k [Comm.:3]


k [Comm.:3]
Rating: 32; Votes: 8; Comments: 3

Устрем [Comm.:0]


Устрем [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

*** [Comm.:0]


*** [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

Танц на коката… [Comm.:14]


Танц на коката... [Comm.:14]
Rating: 94; Votes: 24; Comments: 14

Несебърски църкви [Comm.:10]


Несебърски църкви [Comm.:10]
Rating: 56; Votes: 15; Comments: 10

Miami, Florida [Comm.:11]


Miami, Florida [Comm.:11]
Rating: 60; Votes: 15; Comments: 11

Срещу вятъра [Comm.:20]


Срещу вятъра [Comm.:20]
Rating: 140; Votes: 37; Comments: 20

Alone [Comm.:8]


Alone [Comm.:8]
Rating: 57; Votes: 16; Comments: 8

Свобода. [Comm.:0]


Свобода. [Comm.:0]
Rating: 0; Votes: 0; Comments: 0

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next